مواد شوینده صنعتی - industrial detergent

مواد شوینده صنعتی

حذف آلودگی از یک سطح مستلزم صرف انرژی مکانیکی و شکستن پیوند بین آنها می باشد. انرژی مکانیکی مورد نیاز برای شستشوی سطوح غالبا از طریق سایش دستی یا مکانیزه  تأمین می گردد. در اغلب عملیات شستشو از آب بعنوان حلال آلودگی و سست کننده پیوند آن با سطح استفاده می شود. آشنایی بیشتر با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سطوح و آلودگی های مختلف منجر به تولید موادی گردیده است که به تنهایی یا در ترکیب با آب می توانند پیوند بین آلودگی و سطح را به نحو قابل توجه تضعیف نموده و بخشی از انرژی مکانیکی مورد نیاز را با انرژی فیزیکوشیمیایی، جایگزین نمایند، این مواد تحت عنوان مواد شوینده شناخته می شوند. کاربرد این مواد چه در شیوه های سنتی نظافت و چه در ترکیب با دستگاه های نظافت صنعتی مکانیزه و مدرن همچون اسکرابر، پولیشر و واترجت موجب افزایش کیفیت و سرعت عملیات می گردد.

فیلم های مواد شوینده صنعتی

مرتب سازی براساس :

ویدئویی با این مشخصات در این دسته یافت نشد .!!