مبل شوی - upholstery cleaner machine

مبل شوی

یکی از دشوارترین بخش های عملیات نظافت و شستشوی یک مکان خاص، شستن مبلمان آن می باشد. حساسیت منسوجات به کار رفته در مبلمان و آسیب پذیری بالای آنها در برابر روش های شستشوی نامناسب از یک سو و اهمیت عدم نفوذ مواد شوینده به لایه های زیرین و خشک شدن سریع مبلمان از سوی دیگر، باعث طراحی و تولید یک دستگاه مکانیزه و تخصصی برای شستشوی مبلمان به نام دستگاه مبل شوی گردیده است که بدون وارد نمودن آسیب به بافت منسوجات به کار رفته در مبلمان، امکان حذف انواع آلودگی ها از روی سطح را فراهم نموده و با مکش سریع آب و ماد شوینده از نفوذ آنها به لایه زیرین جلوگیری نموده و سرعت خشک شدن را افزایش می دهد. 

فیلم های مبل شوی

مرتب سازی براساس :