جاروبرقی آب و خاک

مدلی از دستگاه های جاروبرقی که علاوه بر مکش و جمع آوری مواد خشک و جامد، دارای قابلیت مکش مواد مرطوب و مایعات نیز می باشد، جاروبرقی آب و خاک یا wet & dry نامیده می شود. مهمترین ویژگی دستگاه های جاروبرقی آب و خاک تجاری مورد استفاده در منازل که آنها را از جاروبرقی های معمولی متمایز می نماید، ایزوله بودن بخش های داخلی دستگاه می باشد که امکان کاربرد جارو برقی را برای مکش مایعات بدون ایجاد خطر برق گرفتگی یا خرابی دستگاه، فراهم می نماید. دستگاه های جاروبرقی خانگی با قابلیت مکش مواد جامد و مایع، دارای طراحی پایه نسبتا ساده می باشند و در آنها به جای استفاده از فیلتر کیسه ای یا پاکت، از یک سیستم دو مخزنه برای جدایش مایعات از مواد جامد استفاده شده است. حال آنکه در دستگاه های جاروبرقی صنعتی آب و خاک معمولا نیازی به وجود دو مخزن نمی باشد و محل قرارگیری دهانه مکش و فیلتر جاروبرقی توانایی دستگاه در مکش مایعات علاوه بر مواد جامد می باشد.