واترجت آب سرد

در بسیاری موارد کاربرد دستگاه واترجت، انرژی پاشش آب خارج شده از دستگاه، برای انجام عملیات مورد نظر به شکلی باکیفیت و در یک بازه زمانی معقول کفایت می نماید. بنابراین اغلب دستگاه های واترجت بدون دارا بودن واحد گرم کن و بصورت دستگاه واترجت آب سرد طراحی و تولید می شوند.