واترجت فوق فشار قوی

در دستگاه های واترجت با افزایش محدوده فشار کاری دستگاه، توانایی دستگاه در جدا نمودن لایه های سخت نامطلوب موجود بر روی سطح افزایش می یابد بطوریکه با یک دستگاه واترجت با فشار کاری 500 بار و بالاتر، انجام عملیاتی نظیر خزه برداری و رسوب زدایی انجام پذیر می باشد. با افزایش فشار به بیش از 1200 بار انجام عملیات سنگین صنعتی همچون حذف کک، خطوط ترافیکی خیابان و جاده، زنگ زدایی و تخریب بتن امکان پذیر می باشد. واترجت های دارای محدوده فشار کاری بیش از 500 بار در رده دستگاه های واترجت فوق فشار قوی قرار می گیرند.