واترجت برقی

انرژی الکتریکی بعنوان یک انرژی غالبا در دسترس و پاک در اغلب تجهیزات و دستگاه های نظافت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های واترجت عمل کننده با انرژی الکتریکی یا واترجت برقی، در هر دو رده خانگی و صنعتی طراحی و تولید می شوند. دستگاه های واترجت برقی خانگی و نیمه صنعتی معمولا با برق شهری و تک فاز عمل می نمایند. در مقابل واترجت های الکتریکی با محدوده فشار کاری بالاتر نیازمند منبع برق سه فاز برای عملکرد می باشند.