واترجت بنزینی

دستگاه های واترجت بنزینی، رده ای از شوینده های فشار قوی هستند که در تولید آنها از موتور بنزینی ( و در برخی مدل ها موتور دیزلی) استفاده شده است. مهم ترین ویژگی این واترجت ها عدم وجود کابل برق و محدودیت های ناشی از آن می باشد، در نتیجه این دستگاه ها برای کاربرد در فضاهایی با دشواری دسترسی به منبع برق و عملیاتی نظیر خدمات نظافت شهری ایده آل می باشد.