سندبلاست

سندبلاست یک اصطلاح عمومی می باشد که برای عملیات تمیز نمودن یک سطح و لایه برداری از آن با اعمال جریان پرسرعتی از مواد ریز ساینده بکار می رود. برای عملیات سندبلاست، تقریبا از هر نوع ماده ریز شده و دارای ذرات نسبتا یکنواخت می توان استفاده نمود. ماسه رایج ترین ماده به کار رفته برای سندبلاست می باشد و نام عملیات نیز بر مبنای آن انتخاب شده است. عملیات سند بلاست در زنگ زدایی و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات مختلف کاربرد دارد.