رسوب زدایی

لوله های انتقال دهنده سیالات در صنایع گوناگون، همچنین دستگاه هایی همچون مبدل های حرارتی همواره در معرض تشکیل رسوبات مختلف می باشند. تشکیل رسوب و افزایش ضخامت آن با گذشت زمان، غالبا همراه با ایجاد اختلال در فرآیند انتقال سیال یا عملکرد بهینه دستگاه می باشد بنابراین حذف رسوبات از سیستم و انجام عملیات رسوب زدایی به شکل موثر دارای اهمیت حیاتی در صنعت می باشد. حجم بالای رسوبات همچنین استحکام و سختی زیاد آنها فرآیند رسوب زدایی را به عملیاتی دشوار و پرهزینه تبدیل می نماید که انجام باکیفیت و پرسرعت آن نیازمند بکارگیری تجهیزات مدرن می باشد.