کارواش ماشین سنگین

شستشوی مکانیزه ماشین هایی همچون اتوبوس، مینی بوس، تراک و سایر وسایل نقلیه دارای ابعاد بزرگ مستلزم استفاده از دستگاه های کارواش اتوماتیک با ابعادی بزرگتر از کارواش مورد استفاده برای خودروهای سواری می باشد. سیستم های کارواش ماشین سنگین از لحاظ ساختار و نحوه انجام عملیات شستشو تفاوت چندانی با کارواش های مکانیزه مخصوص خودروهای سواری نداشته و عمده تفاوت آنها مربوط به ابعاد دستگاه و فضای مورد نیاز برای احداث کارواش می باشد.