اسکرابر برقی

بهترین روش برای شستشوی کف در محیط هایی با وسعت کم تا متوسط و دارای سهولت دسترسی به پریز برق، استفاده از اسکرابر برقی یا کابلی می باشد. از دستگاه های اسکرابر برقی در هر زمان و بصورت پیوسته می توان استفاده نمود و در صورت دسترسی مداوم به پریز برق، وقفه ای در عملکرد دستگاه به وجود نخواهد آمد. در این مدل از اسکرابرها، محدودیت ناشی از اتمام شارژ باتری حذف شده است و به دلیل عدم وجود باتری، دستگاه دارای وزن کمتری می باشد. همچنین در دستگاه های اسکرابر کابلی به دلیل اتصال مستقیم به منبع برق از موتورهای الکتریکی قدرتمندتر می‌توان استفاده نمود در نتیجه این دستگاه های نسبت به مدل های مشابه باتری دار، قدرت بیشتری دارند.