جاروی مرکزی

امروزه دستگاه های جاروی مرکزی صنعتی در حذف ایمن مواد زائد و گرد و غبار موجود در محیط های صنعتی، دارای نقش مهمی می باشند. معمولا واحد مکش یک مکنده مرکزی شامل موتور و پمپ آن، در بخشی دور از دسترس قرار می گیرد و خرطومی ها و لوله های ثابت دستگاه متناسب با نیاز مصرف کننده در بخش های مختلف کارخانه یا ساختمان مورد نظر نصب می شوند. این خرطومی ها و لوله های ثابت که ممکن است مسیرهای انتقال آلودگی، پسماند، مواد زائد و گرد و غبار از محل آلودگی به مخزن دستگاه می باشند. وابسته به نیاز مشتری، سیستم های جاروی مرکزی عموما قابل سفارشی سازی شدن می‌باشند و مشتری می تواند طراحی سیستم مکنده مرکزی خود را بر حسب نیازمندی های کارخانه یا مجموعه خود و با در نظر گرفتن محل دقیق لوله ها، پمپ ها، اتصالات و جداکننده ها انتخاب نماید.