meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی تجهیزات و زنگ بری با واترجت فوق فشار قوی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Oertzen گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : E320
با استفاده از واترجت صنعتی فوق فشار قوی می توان آلودگی و زنگ های تثبیت شده تجهیزات صنعتی را به سادگی زدود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :