meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سطوح کف در فرودگاه با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
استفاده از شیوه های سنتی در نظافت و شستشوی سطوح کف، توانایی لازم و کافی در ارائه نظافتی موثر و کارآمد را نداشته و نمی تواند نیاز های نظافتی محیط را بر طرف سازد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :