meta name="video_type" content="video/mp4" />

کفشوی آشیانه هواپیما

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
روش های دستی شستشو، در رفع آلودگی سطح زمین آشیانه هواپیما ها موثر نبوده و زمان زیادی از نیروهای خدماتی می گیرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :