meta name="video_type" content="video/mp4" />

استفاده از اسکرابر در انبار چه سودی دارد؟

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100

با توجه به وسعت سطوح در انبار ها، نمی توان کف را به روش سنتی و دستی به سادگی شستشو داد و می توان از یک اسکرابر صنعتی بجای روش سنتی شستشو و نظافت کمک گرفت.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :