meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت صنعتی در آشپزخانه

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : IndustrialCleaning

با توجه به اهمیت سطح بهداشت در آشپزخانه ها، نظافت کامل تنها با بهره گیری از دستگاه های نظافت صنعتی مانند اسکرابر و مکنده امکان پذیر می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :