meta name="video_type" content="video/mp4" />

افزایش بهداشت در صنایع غذایی با اسکرابر سرنشین دار

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
به دلیل اهمیت بهداشت در سطوح اماکن مرتبط با صنایع غذایی، می توان با استفاده از روش های پیشرفته نظافت صنعتی مانند اسکرابر به شستشوی سطوح کف پرداخت. از این طریق پاکیزگی به طور کامل برقرار شده و بهداشت محیط افزایش می یابد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :