meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت سریع و موثر سطوح کف با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA66BM60
شستشو و نظافت سطوح در امامن بزرگ و وسیع با استفاده از شیوه های سنتی بسیار زمان بر می باشد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :