meta name="video_type" content="video/mp4" />

حذف آلودگی های شدید سطوح با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
از بین بردن آلودگی های سطوح کف یکی از مهم ترین بخش های عملیات نظافت می باشد زیرا به راحتی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می گردد و به قسمت های دیگر محیط نفوذ پیدا می کند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :