meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سطوح حرم و اماکن متبرکه به صورت موثر با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
دستگاه اسکرابر صنعتی قادر است به سادگی سطوح وسیع اماکن متبرکه را شستشو دهد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :