meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سطوح با اسکرابر و عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به نقاط شسته شده

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ScrubberDryer
شستشوی سطوح کف با استفاده از شیوه های سنتی می تواند موجب افزایش احتمال خطزر سقوط افراد شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :