meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت سطوح کف پارکینگ ها با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55BM40
رفت و آمد خودروها در پارکینگ مجتمع های مسکونی و تجاری و دیگر اماکن سبب انتقال آلودگی از محیط بیرون به درون پارکینگ می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :