meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت انبار قطعات با سویپر خودرویی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOM
راهروهای انبار قطعات در بخش های صنعتی، با جابجایی قطعات و به مرور زمان آلوده شده و به نظافت نیاز دارد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :