meta name="video_type" content="video/mp4" />

اسکرابر صنعتی و نظافت سالن های ورزشی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
سالن های ورزشی به حضور بلند مدت تماشاگران و ورزشکاران بسیار الوده و کثیف می باشد. نظافت و شستشو یسطوح این اماکن به واسطه ارتقا سطوح بهداشتی محیط و تامین سلامت افراد حاضر در ان امری ضروری می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :