meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سریع و آسان کف بوسیله اسکرابر خودرویی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA66BM70
کف زمین در محیط ها تجاری و فروشگاهی و مجتمع های مسکونی تحت تاثیر آلودگی های مختلف قرار دارد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :