meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت نمایشگاه با جاروبرقی صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Delfin گروه : جاروبرقی صنعتی کد محصول مربوط : Mistral352DS
نمایشگاه هایی که برای بازدید عموم دایر می شود، در زمان برگزاری مکانی شلوغ و پر رفت و آمد هستند و از همین رو ورود آلودگی به محیط به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :