meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت کارگاه با جاروبرقی نیمه صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Delfin گروه : جاروبرقی صنعتی کد محصول مربوط : DM40
کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی و دیگر محیط های وابسته به آن مانند انبار به دلیل انجام فعالیت های صنعتی و جا به جایی محصولات دچار آلودگی خواهند شد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :