meta name="video_type" content="video/mp4" />

کارایی مطلوب جاروبرقی صنعتی دو موتوره

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Delfin گروه : جاروبرقی صنعتی کد محصول مربوط : MISTRAL202DS
محیط هایی که آلودگی شدید دارند باید با استفاده از تجهیزات پیشرفته و حرفه ای تمیز شوند و ابزارهای دستی پاسخ گوی نیازهای نظافتی نخواهد بود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :