meta name="video_type" content="video/mp4" />

اسکرابر برای نظافت مدارس

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
استفاده از اسکرابر برای شستشوی سطح باعث می شود سطح مورد نظر بلافاصله خشک شود، بنابراین به هیچ عنوان سطح لغزنده نخواهد بود و خطری برای دانش آموزان نخواهد داشت.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :