meta name="video_type" content="video/mp4" />

قابلیت های متعدد اسکرابر چند منظوره

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : MotorScrubber گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : MS2000
با استفاده از اسکرابر چند منظوره می توان پله ها را به راحتی شستشو نمود و به علت ابعاد کوچک قابلیت شستشوی پله های باریک را دارد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :