meta name="video_type" content="video/mp4" />

واترجت صنعتی و شستشوی تجهیزات صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Oertzen گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : E400
تجهیزات صنعتی به واسطه فعالیت مداوم و مستمر با گذشت زمان و نشست انواع آلاینده ها بر روی سطوح آنها آلوده و کثیف می شوند. شستشو و نظافت این قطعات به منظور حفظ کارآیی و عملکرد دستگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :