meta name="video_type" content="video/mp4" />

حذف آلودگی های تاسیسات صنعتی با واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : QUADRO799TST
تاسیسات صنعتی کارخانه ها قطب اصلی این مراکز هستند که حفاظت از آن ها از جنبه های گوناگون اهمیت بسیار زیادی دارد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :