meta name="video_type" content="video/mp4" />

خشک کردن سریع سطوح توسط پد های مخصوص

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Filmop گروه : ترولی کد محصول مربوط : SOAKEDCLOTHS

در مکان های متفاوت ممکن است ریخته شدن آب و آلودگی بر روی سطوح موجب لکه شدن و از دست دادن نمای ظاهری شود. اما نظافت این لکه ها بسیار دشوار است و می توان با استفاده از پد های مخصوص به سرعت این مواد ریخته شده بر روی سطوح را جمع آوری و پاک کرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :