meta name="video_type" content="video/mp4" />

مکانیزم تخصصی پولیش سطوح

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : پولیشر کد محصول مربوط : BIONIC
سطوح کدر شده را پس از شتسشو و یا به منظور افزایش شفافیت با استفاده از دستگاه پولیشر صنعتی و واکس شستشو داد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :