meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت سالن های وسیع با تی های بلند

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Filmop گروه : ترولی کد محصول مربوط : COTTONDUSTMOP
برای نظافت و شستشوی سالن های وسیع می توان از تی های بزرگ بهره گرفت. به دلیل قیمت بالای اسکرابر و ساده بودن شستشوی برخی سالن ها می توان از تی بجای اسکرابر استفاده کرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :