meta name="video_type" content="video/mp4" />

جرم زدایی و نظافت میکسر با واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : QUADRO800TST

میکسر های صنعتی که دسترسی به نواحی داخلی آن ها محدود است، نیاز به نظافت برای جرم زدایی دارند. با استفاده از واترجت صنعتی و با تجهیز آن به لنس های بلند می توان به سادگی فرآیند نظافت میکسر ها را انجام داد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :