meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی موثر سطوح بتنی با واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Falch گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : 500BAR
آلودگی های سطوح بتنی موجود در محوطه های شهری موجب مخدش شدن چهره زیبای شهر است. با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی می توان به شستشوی این طوح پرداخت و زیبایی را به سطح شهر بازگرداند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :