meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت موکت مسجد با دستگاه جارو برقی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Delfin گروه : جاروبرقی صنعتی کد محصول مربوط : MISTRAL202DS

مساجد، حسینیه ها و دیگر اماکن مذهبی، در محیط های داخلی و بیرونی خود از فرش و موکت بهره می برند. آلودگی های مختلفی که بر روی فرش و موکت این اماکن ایجاد می شود، می بایست بطور مستمر و منظم از بین بروند. روش دستی نظافت دشواری های خاص خود را داشته و کیفیتی مطلوبی را نیز ارائه نمی دهد. در حالیکه افراد با استفاده از یک جارو برقی مناسب می توانند به سهولت و در کم ترین زمان محیط را نظافت نمایند. جاروبرقی ها آلودگی ها سطح فرش و موکت ها را با کیفیت مطلوب جمع می نمایند.

اساس عملکرد جاروبرقی

جاروبرقی ها در انواع مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و صنعتی مدام کار به یک شکل مشابه به نظافت و جمع آوری زباله های محیط می پردازند. اساس عملکرد تمامی جارو برقی ها، ایجاد فشار منفی درون مخزن و مکش هوا و آلودگی ها به داخل آن می باشد. وظیفه تخلیه هوای مخزن به منظور مکش مواد به داخل آن، بر عهده پمپ دستگاه می باشد. هرچه عملکرد پمپ در ایجاد خلا بهتر باشد، مکش با قدرت بیشتری صورت می پذیرد. موتور و سیستم فیلتراسیون دیگر بخش های مهم جارو برقی ها به حساب می آیند.

اهمیت نظافت فیلتر جاروبرقی

هر جاروبرقی خانگی و صنعتی، در ورودی مخزن زباله خود از یک سامانه فیلتراسیون بهره می برد. این سیستم که از یک یا چند فیلتر بهره می برد، ذرات گرد و غبار را جذب نموده و از بازگشت آن ها به محیط جلوگیری می نماید. بنابراین عملکرد فیلتر تاثیر بسزایی در نظافت با کیفیت محیط دارد. زمانیکه این ذرات سطح فیلتر را فرا بگیرند، مکش جاروبرقی با مشکل روبرو می شود. در نتیجه لازم است پس از مدتی استفاده، فیلتر جارو برقی حتما نظافت شود. روش های مختلفی برای نظافت فیلتر وجود دارد که از میان آن ها می توان به روش های مکانیکی دستی، کمپرسور هوا، الکتریکی، جریان هوای معکوس و سایکلون اشاره نمود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :