meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی مدرسه با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40

مدارس به دلیل تردد دانش آموزان همواره در معرض آلودگی می باشد. اما نظافت و شستشوی همیشگی و مداوم آن با روش دستی و سنتی شستشو امکان پذیر نمی باشد زیرا در طول روز نمی توان از آن استفاده کرد. علت مفید نبودن استفاده از آن سرعت پایین شستشو و به طول انجامیدن نظافت و ایجاد مزاحمت برای حاضرین در محل، خیس ماندن سطوح و امکان لغزش و بروز آسیب به دانش آموزان، نیاز به بکارگیری نیروی زیاد برای شستشوی مداوم و کم شدن توجه خدمات به بخش های دیگر، صرف آب و مواد شوینده زیاد و در نتیجه آسیب به محیط زیست به دلیل اثرات مخرب مواد شوینده و ضرر کاهش منابع آبی، و در نهایت نتیجه نامطلوب به دلیل کیفیت پایین شستشوی سنتی می باشد. در مقابل می توان از دستگاه های کوچک و رده های غیر صنعتی ابزار های شستشو و نظافت مکانیزه بهره برد. بهترین دستگاه مکانیزه برای شستشوی سطوح کف مدارس، اسکرابر صنعتی می باشد که خود انواع متفاوتی دارد و می توان با توجه به کاربرد، مناسب ترین را انتخاب کرد.

انواع اسکرابر و نوع مناسب برای شستشوی مدارس

دستگاه اسکرابر انواع متفاوتی دارد: اسکرابر دستی، اسکرابر سرنشین دار، اسکرابر برقی، اسکرابر باتری دار. اسکرابر دستی به دلیل طراحی فشرده و کوچک بودن دستگاه، برای شستشوی راهرو های باریک تر در مدارس مناسب می باشد و در صورتی که از اسکرابر سرنشین دار استفاده شود، ممکن است نتواند تمام بخش های متفاوت را شستشو دهد. همچنین با استفاده از اسکرابر برقی در مکان هایی مانند مراکز آموزشی که به پریز برق دسترسی دارند، می توان نگرانی اتمام شارژ دستگاه را از بین برد و سطوح گسترده مدارس را شستشو داد. به این طریق سطوح کف همیشه و بدون ایجاد خطر برای دانش آموزان در بهینه ترین حالت ممکن پاکیزه گشته و از آسیب به محیط زیست نیز جلوگیری می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :