meta name="video_type" content="video/mp4" />

چربی زدایی و رسوب زدایی با واترجت فوق فشار قوی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Oertzen گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : POWERTRAILER500

گاهی اوقات عدم نظافت چربی های سطحی موجب عمقی شدن این آلودگی ها می شود. این آلودگی های عمقی سبب کاهش زیبایی ظاهری سطوح شده و حتی در مواردی می تواند باعث بروز آسیب گردد. به همین دلیل می بایست این آلودگی های چرب و رسوبات قبل از عمیق شدن به راحتی نظافت شود. اما در صورت ماندگاری و عمقی شدن آلودگی ها، نظافت همین چربی های عمیق و ماندگار به روش های سنتی بسیار بیهوده بوده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت؛ زیرا این چربی ها بسیار سخت بوده و به سادگی از سطوح جدا نمی شوند. در مقابل می توان از دستگاه های نظافت صنعتی بهره برد. بهترین دستگاه برای شستشوی سطوح هموار کف و سطوح ناهموار دارای چربی عمیق دستگاه واترجت صنعتی می باشد.

واترجت صنعتی مناسب برای چربی زدایی

دستگاه واتر جت صنعتی انواع متفاوتی دارد که نوع آب سرد این دستگاه، برای زدودن چربی ها مفید و بهینه نمی باشد. به همین ترتیب می توان از دستگاه کارواش صنعتی آب گرم به منظور شستشوی بهینه سطوح با آلودگی های چربی عمیق و نظافت کامل و بهینه آلودگی های موجود در این سطوح بهره گرفت. همچنین فشار های معمولی نمی تواند این چربی های عمیق را به راحتی از بین ببرد و نیاز است تا از واترجت های فوق فشار قوی در عملیات چربی زدایی استفاده شود. کارواش صنعتی نوع دیزلی و الکتریکی دارد که دیزلی بودن دستگاه های جت واتر فوق فشار قوی موجب بیشتر شدن قدرت آن ها در پاشش آب و زدودن آلودگی های عمیق می شود. با استفاده از این دستگاه آب گرم، میزان مصرف آب بسیار کاهش می یابد، سرعت عملیات شستشو زیاد می شود و نظافت کامل در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می گیرد. به همین طریق فرآیند زدودن چربی و آلودگی های ماندگار به صورت بهینه انجام می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :