meta name="video_type" content="video/mp4" />

رنگ بری با استفاده از نازل دوار واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Falch گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : 500BAR

می توان با تجهیزات گوناگون دستگاه واترجت صنعتی مانند نازل های گوناگون از جمله نازل دوار، سطوح رنگی را که نیاز است رنگبری شوند، نظافت نمود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :