meta name="video_type" content="video/mp4" />

کاربرد مواد شوینده صنعتی با اسکرابر جهت حذف رد لاستیک

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kiehl گروه : مواد شوینده صنعتی کد محصول مربوط : GOMMASOL

کفپوش اپوکسی به دلیل مقاومت بالا جهت پوشش انواع سطوح کف در کلیه مکان ها و به خصوص پارکینگ های تجاری پر تردد استفاده می شود. در صورت استفاده از این کفپوش در پارکینگ، رد لاستیک اتومبیل ها و همچنین خط ترمز اتومبیل در دراز مدت این کفپوش را دچار آلودگی می نماید که از بین بردن آن کمی دشوار می باشد. اما بکارگیری مواد شوینده صنعتی به صورتی کاملا تخصصی این امکان را فراهم می آورد که در مدت زمان کوتاهی با استفاده از دستگاه اسکرابر این نوع آلودگی های سخت را از کفپوش اپوکسی پاکسازی گردد. 

بکارگیری مواد شوینده مناسب با نوع کفپوش 

جهت انتخاب مواد شوینده بررسی شرایط و ساختار ماده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا در صورت عدم بکارگیری ماده ای مناسب امکان آسیب به ساختار اصلی کفپوش افزایش یافته و در مواردی خطر خوردگی کفپوش نیز وجود دارد. از سویی دیگر توجه به سازگاری ماده شوینده با نوع کارکرد دستگاه اسکرابر نیز حائز اهمیت می باشد. در نظر گرفتن میزان غلظت ماده و در صد افزودن آب به آن در مخزن دستگاه اسکرابر می تواند امکان حذف بهینه آلودگی ایجاد شده بر سطح اپوکسی را فراهم آورد. 

از بین بردن آلودگی های سخت با اسکرابر

دستگاه اسکرابر مجهز به برس های دیسکی شکل می باشد که با حرکت دورانی بر سطوح کف آلودگی ها را از میان خلل و فرج کفپوش خارج می نمایند و سپس آب آلوده توسط تی دستگاه و موتور مکنده از سطح جمع آوری می گردد. در مواقع وجود آلودگی های سخت بر سطوح کف این عملیات در دو مرحله صورت می پذیرد به گونه ای که در مرحله اول اسکرابر عمکلیات شستشوی کامل سطح را به انجام می رساند و در این مرحله تی از سطح زمین بالاتر بوده و آب باقی مانده بر کفپوش ناشی از شستشوی را جمع آوری نمی کند و مواد شوینده تخصصی در بازه زمانی طولانی تری بر سطح باقی می مانند و در مرحله دوم تی به صورت مماس بر سطح قرار گرفته و آب آلوده موجود بر سطح را جمع آوری می نماید. 


درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :