meta name="video_type" content="video/mp4" />

کفشوی دستی مناسب شستشوی کف مراکز اداری کوچک

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40

مراکز اداری دارای سطوح آلوده بیشتر بعلت تردد افراد تحت تاثیر آلودگی هایی قرار می گیرند که از بیرون به داخل منتقل می شود. این آلودگی ها سطوح کف را نا زیبا و غیر بهداشتی نموده و کفپوش را به مرور کدر و حتی خراب می کنند. یک محیط آلوده همچنین بر روی سطح سلامت و شادابی کارمندان تاثیر گذار بوده و از رخ دادن بیماری های سیستم تنفسی جلوگیری می نماید. بنابراین هر مرکز اداری بزرگ یا کوچک بایستی نظافت و شستشوی سطوح کف را مد نظر قرار دهد. روزانه بودن این امور و لزوم استفاده از نیروی خدماتی در امور مختلف سبب شده تا استفاده از دستگاه اسکرابر صنعتی در این محیط ها رواج یافته و مزایای بسیاری را فراهم آورده باشد. اسکرابر صنعتی یک دستگاه کفشویی است که از برس های خود برای جدا کردن آلودگی ها از سطح استفاده می نماید.

اسکرابر دستی یا خودرویی؟

اسکرابر ها از نظر عملکرد مشابه یکدیگر بوده و فقط در ابعاد، پهنای نظافت، کارایی، منبع تغذیه و نحوه هدایت متفاوت هستند. در این بین اسکرابر هایی برای شستشوی سطوح کف استفاده می شوند که با نوع سطح، جنس آلودگی و مساحت محیط سازگار می باشند. در یک محیط اداری، بین اسکرابر دستی یا خودرویی تفاوت بیشتر در سهولت هدایت، پهنای نظافت و شستشو می باشد. ابتدا باید به کارایی دستگاه و موانع موجود در محیط توجه شود. محیط های اداری اغلب کم وسعت هستند و بنابراین اسکرابر دستی برای آن ها کاربرد دارد. این کف شوی ها با قرار گرفتن کاربر در پشت آن ها و هل دادن کاربر به جلو هدایت می شود. مدل های دارای موتور جلوبرنده نیازی به هل دادن ندارند و فقط باید توسط کاربر کنترل گردند. در محیط هایی که تردد زیاد است، کف شوی باتری دار بعلت نداشتن کابل و عدم ایجاد مزاحمت احتمالی برای تردد ترجیح داده می شوند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :