meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی دستگاه ها و تجهیزات با استفاده از واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : 1152TST
این نوع واترجت با ایجاد فشار تا 150 بار می تواند انواع سطوح و تجهیزات را شستشو نماید. دبی آب خروجی این دستگاه نیز 10 می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :