meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت صنعتی با مکنده و اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : IndustrialCleaning
با استفاده از دو دستگاه کاربردی اسکرابر و مکنده صنعتی، می توان همه فرآیند های نظافت صنعتی را به خوبی انجام داد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :