meta name="video_type" content="video/mp4" />

سهولت کار پاک بان برای نظافت شهر با مکنده شهری

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : FIL
مکنده شهری برای جمع آوری آلودگی های شهری، گرد و غبار، برگ، کاغذ و ضایعات کوچک ریخته شده در پارک و خیابان مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :