meta name="video_type" content="video/mp4" />

پاکیزگی و نظافت با استفاده از دستگاه فرش و موکت شوی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : فرش و موکت شوی کد محصول مربوط : TA330
شستشوی فرش و موکت کار بسیار دشواری خواهد بود که با هیچ دستگاهی قابل انجام نیست. دستگاه فرش و موکت شوی بهترین وسیله برای انجام چنین عملی می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :