meta name="video_type" content="video/mp4" />

اسکرابر دستی برای نظافت سریع انبار

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
انبار ها دارای راهرو ها و طبقاتی از مواد و وسایل هستند که ممکن است مواد اولیه و یا کالای تولیدی باشند. در طی رفت و آمد زیاد کارمندان و کارگران بوده و به سرعت دچار آلودگی می شوند. در ضمن ممکن است  در طی جا به جایی مواد و وسایل، برخی مواد بر اثر بی احتیاطی و یا کالای معیوب بر زمین بریزند که موجب اختلال در رفت و آمد و حمل کالا ها می شود. به همین دلیل چنین محیط هایی نه تنها باید به طور مداوم نظافت شوند، بلکه در مواقع لزوم باید بسیار سریع این عمل انجام شده و مواد و آلودگی های ریخته شده بر زمین جمع آوری گردد. دردر ضمن در انبار ها به دلیل تجمع کالا ها و وجود راهرو ها از هر ابزاری نمی توان برای نظافت و شستشو استفاده نمود. بنابراین بهترین گزینه استفاده از اسکرابر خواهد بود. این نوع کفشوی با سرعت بالا زمین را شستشو و به طور همزمان خشک می نماید. بنابراین بر عکس روش های سنتی و تی کشی خللی در رفت و آمد ایجاد نمی شود. اسکرابر دارای ابعاد مختلفی می باشد که از ابعاد کوچک می توان برای نظافت محیط هایی همانند انبار که عبور از راهرو های آن مشکل است بسیار مناسب بوده و قدرت مانور بالا تری خواهد داشت.

انواع اسکرابر

اسکرابر ها از دو منظر تقسیم بندی می شوند: منبع تغذیه و نوع هدایت. از نظر نوع هدایت کفشوی ها دو نوع دستی و خودرویی هستند. اسکرابر دستی دارای دسته بوده و توسط کاربر هدایت می شود. این نوع اسکرابر نسبت به نوع خودرویی دارای ابعاد کوچک تری هستند. به همین دلیل قابلیت مانور و جا به جاییدر محیط های باریک و کوچک را دارند. اسکرابر خودرویی یا سرنشین دار که دارای صندلی می باشد، کاربر همانند خودرو آن را هدایت می نماید. این نوع اسکرابر دارای ابعاد بزرگی است و در محیط های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر منبع تغذیه تمامی اسکرابر ها از انرژی الکتریکی استفاده می کنند اما برخی دارای کابل و برخی دیگر دارای باتری هستند. اسکرابر باتری دار برای محیط هایی که دسترسی مستقیم به برق با محدودیت رو به روست استفاده می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :