meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت مراکز درمانی و بیمارستان با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
بیمارستان ها و مراکز درمانی بیش از هر مکان دیگری نیاز به نظافت و رسیدگی دارند و لازم است بخش های مختلف آن به طور مداوم تمیز گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :